اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه های سایت آمار یاب

🔸بروزرسانی 0.1 : آپدیت ساعت نمودار آمارها به جهت رفع اختلاف ساعت جهانی با ایران / 14 فروردین 1400 : 17:45


🔸بروزرسانی 0.2 : آپدیت ساعت نمودار آمارها به جهت رفع اختلاف ساعت جهانی با ایران / 12 تیر 1400 : 01:45


🔸بروزرسانی 0.3 : سرور آماریاب ارتقا یافت، کاهش بازدید در تاریخ 27 تیر 1400 از سوی آماریاب در نمودارها مشهود است و این موضوع ارتباطی به قطعی هاست و سرور سایت شما ندارد.هم اکنون ارتقا پایان یافته است و سایت کاملا پایدار است. 27 تیر 1400 - 17:37


آماریاب - ابزار آمارگیر حرفه ای